MFF PSN logo

Vítejte na stránkách mezinárodního festivalu Praha srdce národů 2016!
Welcome on pages of international festival Prague heart of nations 2016!


18. ročník festivalu je již za námi (26-29. 5. 2016).
Je to největší společná akce národnostních menšin v ČR, která se uskutečňuje již od roku 1999.
V centru Prahy jste se mohli potěšit nádherným projevům tradičního lidového umění.
Na letošní ročník přijalo pozvání více než 20 souborů různých národností ze světa.
Představeny byly tradice africké, běloruské, bulharské, české, maďarské, mexické, moravské, polské, romské, ruské,
řecké, srbské, slovenské, tatarské, ukrajinské, vietnamské, waleské a židovské.
Součástí festivalu byly programy hudby, tance, zpěvů (i duchovních), přehlídka krojů, výstavy, tvořivé dílny, řemesla a školy tance.
Festivalové poselství od srdce k srdci hudbou, tancem a zpěvem letos zaznělo převážně na Staroměstském a Václavském náměstí.
Každoročním vyvrcholením festivalu byl nedělní GALAKONCERT,
který se již tradičně konal ve slavnostním prostředí Divadla na Vinohradech.


18th edition of the festival is over now (May 26-29, 2016).
It is the largest joint action of national minorities in the Czech Republic, which takes place since 1999.
In the city centre you could enjoy a wonderful manifestations of traditional folk art on many concerts.
More than 20 groups from the world accepted invitation this year.
You could see and hear traditions of of Africa, Belarus, Bulgaria, Czechia, Hungary, Mexico, Moravia, Poland, Gypsies, Russia, Greece,
Serbia, Slovakia, Tatars, Ukraine, Vietnam, Wales and Jews.
Festival included programmes of music, dance, songs (also spiritual), costume show, exhibitions, crafts, creative and dance workshops.
Festival message from heart to heart with music, singing and dancing was presented mainly on Old town and Wenceslas square.
Best of the festival - Gala Concert - was traditionally held in a festive environment of Vinohrady Theater.


MFF PSN 2016 poster
Plakát ke stážení zde. / Download poster here.

Program festivalu (pdf):
čtvrtek 26.5.:
V srdci Prahy ~ Staroměstské náměstí ~ 17:00
Vítejte v Praze ~ Václavské náměstí - Můstek ~ 17:00
pátek 27.5.:
Harmonie kontrastů ~ Staroměstské náměstí ~ 17:00
Pocta Karlu IV. ~ Staroměstské náměstí ~ 19:00
Duhový svět ~ Václavské náměstí ~ 17:00
Kde domov můj (výstava) ~ Dům národnostních menšin
Setkání ~ centrum města ~ 21:00
sobota 28.5.:
Defilé ~ Mariánské, Staroměstské, Václavske nám. a okolí ~ 13:00
Roztančené náměstí ~ Staroměstské náměstí ~ 14:00
Klenotnice krásy ~ Staroměstské náměstí ~ 15:00
Od srdce k srdci ~ Václavské náměstí ~ 15:00
Folklórní maraton ~ Staroměstské náměstí ~ 15:30
Společenský večer ~ TOP hotel ~ 21:00
Taneční dům ~ TOP hotel ~ 22:00
Klenoty tradic ~ TOP hotel ~ 23:00
neděle 29.5.:
Porozumění ~ Kostel Nejsv. Salvátora ~ 14:00
GALAKONCERT ~ DIVADLO NA VINOHRADECH ~ 19:00
Změna programu vyhrazena.

Festival program (pdf):
5/26 Thursday:
In the heart of Prague ~ Old Town Square ~ 17:00
Welcome to Prague ~ Wenceslas Square ~ 17:00
5/27 Friday:
Harmony of contrasts ~ Old Town Square ~ 17:00
Tribute to Charles IV. ~ Old Town Square ~ 19:00
Rainbow World ~ Wenceslas Square ~ 17:00
Where is my home (exposition) ~ House of National Minorities
Gathering ~ city centre ~ 21:00
5/28 Saturday:
Parade ~ Marian, Old Town, Wenceslas Square and surroundings ~ 13:00
Dancing square ~ Old Town Square ~ 14:00
Beauty show ~ Old Town Square ~ 15:00
From heart to heart ~ Wenceslas Square ~ 15:00
Folklore marathon ~ Old Town Square ~ 15:30
Social evening ~ TOP hotel ~ 21:00
Dance school ~ TOP hotel ~ 22:00
Jewels of tradition ~ TOP hotel ~ 23:00
5/29 Sunday:
Understanding ~ St. Salvator Church ~ 14:00
GALA ~ VINOHRADY THEATRE ~ 19:00
Program may be subject to change.

Další informace: / More info:

Find us on facebook.

Vstupenky k dispozici v pokladně Divadla na Vinohradech,
rezervace možná i přes email.
Vstup na venkovní koncerty je zdarma.

Tickets for Vinohrady Theatre here,
reservation on email also avaiable.
Open air concerts are free.


Organizátoři / Organisators:
Hlavním pořadatelem festivalu je Asociace Limbora, Asociace Etnica a hl. m. Praha spolu se sdruženími:
Klub Polski, Svaz Maďarů, Bulharské kluby a sdružení, Klub slovenské kultury, Společnost přátel Řeků,
Asociace Řeků, Ukrajinská iniciativa, Shromáždění Němců, Romské kluby,
Ruská tradice, Srbské sdružení, Židovská obec, BONAFIDE, Detvan a další.

Záštitu nad festivalem převzal / Auspicies:
velvyslanec Slovenské republiky pan Peter Weiss,
ministr pro lidská práva pan Jiří Dienstbier
a radní hl. m. Prahy pro kulturu pan Jan Wolf.

Directors:
ředitel festivalu: Ing. Jaroslav Miňo
programový ředitel: Dr. Mária Miňová

Režie programů:
E. Hrbíková, M. Urban, Ľ. Macek, Š. Ferenc, P. Mezei a další

V čestné umělecké radě festivalu jsou výrazné osobnosti – Jiří Kylián, Eva Holubová, Vlastimil Harapes, Ján Sebechlebský aj.,

Podpořili nás: / We are supported by:
sponzori
Hl. m. Praha, MČ Praha 1, MŠMT, MKČR, ÚSŽZ, DNM,
Czech Tourism, ENA s.r.o. Perfect Parquet s.r.o., Grant Thornton, Pragomedika, TOP Hotel, Delicato s.r.o.,
JUDr. Bjalončík, M. Ondáš, M. a D. Milowský, ...
Mediální partneři: Český rozhlas, ČT, Slovenský rozhlas, Rádio Lumen, SomvPrahe.sk, JankoHrasko.sk,
kudyznudy.cz, národnostní tisk, ...


Stránky jsou ve vývoji. / Pages are in upgrading process.
Těšíme se na Vaší další návštěvu. / We look forward to your next visit.
© Limbora 2016